Cyhuddo dyn o geisio treisio menyw yng Nghaerdydd

Mae dyn 44 oed wedi cael ei gyhuddo o geisio treisio menyw yng Nghaerdydd.

Cyhuddo dyn o geisio treisio menyw yng Nghaerdydd

Mae dyn 44 oed wedi cael ei gyhuddo o geisio treisio menyw yng Nghaerdydd.

Fe ddigwyddodd yr ymosodiad honedig yng Ngerddi Sophia yn yr oriau man ddydd Gwener, 8 Gorffennaf.

Mae Yusuf Nur, sydd heb gyfeiriad parhaol wedi ei gadw yn y ddalfa ar ol mynd o flaen Llys Ynadon Caerdydd ddydd Sadwrn.

Mae ymholiadau Heddlu De Cymru'n parhau ac mae swyddogion arbenigol yn rhoi cefnogaeth i'r fenyw.

"O'r lluniau CCTV rydym yn gwybod bod nifer o bobl wedi gweld y sawl dan amheuaeth yn cael ei ddal gan aelod o'r cyhoedd cyn i'r heddlu gyrraedd," meddai'r Ditectif Sarjant Laura Parsons.

"Rydym yn apelio i'r tystion yma gysylltu a ni oherwydd mae'n bosib eu bod a gwybodaeth allweddol."

Mae'r llu hefyd yn awyddus i siarad ag unrhyw un oedd yn ardal Gerddi Sophia, Stryd y Castell a Heol y Gadeirlan rhwng 02:00 a 02:30 fore Gwener.

NEXT NEWS